Műszaki vizsga állomás

Nemzeti Közlekedési Hatóság által felügyelt műszaki vizsga állomásunkon nemzetközi szabványok alapján, modern gépekkel és rövid határidővel végzünk el minden műszaki vizsgát.

Szervíz és alkatrész a helyszínen

A Műszaki vizsga során esetleges szerelés és alkatrész költségeket felmérjük, majd az Ön jóváhagyását követően az alkatrészeket beszerezzük és szereljük.

Autó-Szabó 2000 Bt.

2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy
Rákóczi Ferenc út 11.Kérjük, adja meg elérhetőségét és mi visszahívjuk Önt!

Írjon e-mailt!

auto-szabo@pr.hu


Műszakijának érvényessége lejárt?
Műhelyünkben fix áron, részletes tájékoztatás mellett nyújtunk Önnek megoldást. Foglaljon időpontot, hogy annak érvényességét meghosszabítsa.

Műszaki vizsga lakihegyen,
Budapest közelében
Műszaki vizsga állomásunk az MO autópályáról közelíthető meg a Halásztelek-lakihegy kijárótól 500 m-re Halásztelek irányába, jobb oldalon. útvonaltervezés ide
A műszaki vizsga szabályainak változásai

2010 január 1-től a gépjárművek környezetvédelmi megfelelőségét a forgalomba helyezést megelőzően, illetőleg időszakos vizsgálatok során kötelező ellenőrizni.

A műszaki vizsga és a környezetvédelmi mérés érvényességének ideje megegyezik azon gépjárművek esetében, melyek a fent említett dátummal, vagy az után kerültek vizsgáztatásra. Így tehát egy eljárásban, egy időpontban, egy helyszínen (így rövidebb idő alatt) lehetséges a műszaki vizsgáztatás és a környezetvédelmi megfelelőség ellenőrzése. A vizsgálatok díja összegződik.

Amennyiben a hatóság mindent megfelelőnek talál, a Műszaki Adatlap alapján meghosszabbításra kerül a forgalmi engedély érvényessége, az ezt igazoló címke és a plakett felkerülnek a rendszámtáblára, míg a sorszám a forgalmi engedélybe jegyeztetik.

Ha a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető (az okmány erre nem alkalmas), ebben az esetben is kötelező a Műszaki Adatlappal az okmányi irodába menni, - ekkor kérvényezni kell a forgalmi engedély cseréjét.

Tehát 2010 január 1-től a forgalmi engedély az egyedüli igazoló okmánya a gépjármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségének (+ plakett és érvényesítő címke).

További változás, hogy megszűnik a gépjárművek integrált vizsgálata. Ehelyett eredetiségvizsgálatot tartanak a műszaki vizsga előtt (ha erre a jármű ellenőrzéseinek korábbi eseteiben nem került sor). Ennek díja is hozzáadódik a műszaki vizsga árához.

A gépjárművek végleges, forgalomból történő kivonása

Ha a gépjármű végleges, forgalomból való kivonásra kerül, annak bontását kizárólag a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodási szerződést kötött gépjárműbontók végezhetik. A bontást végző cég bontási átvételi igazolást kell kiállítson. A forgalomból történő kivonás az okmányi irodában történik, a gépjárműbontó átvételi igazolása és a jármű egyéb papírjai meglétének függvényében.

Mi történik a műszaki vizsgán?

Gépjárműve közlekedésre alkalmas állapotát vizsgáljuk a Nemzeti Közlekedési Hatóság által felügyelt műszaki vizsga állomásunkon. Ha az előzetes vizsgálaton gépjárműve megfelel a műszaki elvárásoknak, akkor Önnek nem kell aggódnia, mert műszaki vizsgája garantáltan sikeres lesz.

Mi történik az előzetes vizsgálaton?

A gépjármű azonosítását követően műszeres mérésekkel és szemrevételezéssel ellenőrizzük annak műszaki állapotát.

Gépjármű azonosításhoz szükséges dokumentumok

 • forgalmi engedély
 • A forgalmi engedély, melyet szabályszerűen a Közlekedési Igazgatási Hatóság állít ki, egy olyan igazolás, melynek megléte alapvetően szükséges a közúti forgalomban való gépjárművel történő közlekedéshez, tehát a közlekedés jogszerűségének igazoló-okmánya.

  Az állandó forgalmi engedélyről

  Állandó forgalmi engedély szükséges minden járműre, mely állandó rendszámtáblával, vagy vámelőjegyzésbe vett ideiglenes rendszámtáblával (V betűjeles) van ellátva. Az állandó forgalmi engedélyben leírt műszaki érvényesség dátumáig, illetőleg a vámelőjegyzésben megjelölt visszavételi határidőig lehetséges jogszerűen a közúti forgalomban való részvétel. Amennyiben a forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, a jármű jogszerűen csak az újabb műszaki vizsga napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő végdátumától számított harminc napig használható. E harminc nap türelmi idő lejártát követően csupán a műszaki vizsga napján vehet részt közúti forgalomban a gépkocsi. A gépjármű műszaki alkalmasságát és a gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolni kell, mert csak így lehetséges a nyilvántartásba vétel mellett a forgalmi engedély kiállítása.

  Az alábbi esetekben új forgalmi engedélyt kell kiállítani:

  - amennyiben betelt a hivatalos feljegyzésekre fenntartott hely a forgalmi engedély hátoldalán, illetve változtak a 2004 jún.1 után kiadott engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatai.

  - amennyiben 1999. jan.1. és 2004. jún. 30. között kiállított engedélynél a „Műszaki lap”, a „Bejelentő lap”, vagy az „Üzembentartói lap” első oldalán található adatok megváltoztak, illetőleg betelt a hivatalos feljegyzések számára elkülönített hely.

  A járműnyilvántartásba való bejegyzéssel egyidejűleg a Közlekedési Igazgatósági Hatóság a forgalmi engedély megfelelő rovatába rögzíti a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat is („Záradékok”-rovat).

  Az ideiglenes forgalmi engedélyről

  Ideiglenes forgalmi engedély kiállítása kötelező CD, illetve Z betűjelzéssel ellátott ideiglenes rendszámtáblákhoz. Az érvényesség időtartama 30 nap.

  Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyről

  E, P és M betűjelű rendszámtáblákhoz ideiglenes forgalomban tartási engedély kiállítása szükséges. Importált, közúton behozott gépjárművek hazai közúti forgalomban való részvételéhez is ez az okmány szükséges (A-típusú engedély E jelzéssel). Az önjáró munkagépek és minden olyan gépjármű, mely forgalmi engedéllyel és rendszámtáblával nincs ellátva, ideiglenes forgalomban tartási engedély-kötelesek (B-típusú engedély E jelzéssel). Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla a forgalomban tartási engedélyben szereplő időpontig érvényes (B-típusú engedély P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén 12 hónapig érvényes, M betűjelű rendszámtábla kiadásánál 3 évig. Ez utóbbi esetben az indítási naplóba az M betűjelű rendszámtáblával használni kívánt gépjármű valamennyi hivatalos adata bevezetésre kerül.) Az ideiglenes forgalomban tartási engedély az E és M betűjelű rendszámokkal ellátott gépjárművekre nézve Magyarország területén érvényes. Az értesítés, mely a forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére ad felhívást, egyben igazolás is, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága küld el a megadott címre. Ez az igazolás a kijelölt napra biztosít közlekedési engedélyt a telephelytől a vizsgálat helyszínére, illetve a vizsgálati helyszíntől a lakóhelyre.

 • érvényes KGFB igazolás
 • A kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás érvényességét alátámasztó igazolás megléte feltétlenül szükséges!

  KGFB-t minden motorkerékpár- és gépkocsi tulajdonosnak kötnie kell. Célja, hogy a közúti közlekedésben résztvevő egyén által okozott kár megfizetésének fedezete e biztosítás által meglévő legyen. Ebből következik, hogy közúti forgalomban csak a KGFB befizetésével lehet jogszerűen részt venni. Közúti igazoltatás esetén, amennyiben ennek hiányát vélik felfedezni, igen komoly bírság befizetésére kötelezik a biztosítás nélkül közlekedőt.

  A kötelező gépjárműfelelősség-biztosítást a gépjármű tulajdonosa, illetve a gépjárművet birtokló cég kötheti.

  Fontos tudni, hogy miután kiválasszuk a számunkra leginkább szimpatikus biztosító céget, ajánlatunkat a biztosítónak is el kell fogadnia (ezért érdemes komoly figyelmet fordítani a biztosítás megkötésének körülményeire, autónk állapotára, stb).

  Mit tegyünk biztosítási kár esetén?

  Az első és legfontosabb teendő baleset esetén a személyi sérülések felmérése és a segítségnyújtás. Hívjuk a mentőket és a rendőrséget! Ennek elmulasztása komoly eljárást vonhat maga után! A biztosítás szempontjából az első teendő a balesetet elszenvedett személyek iratainak, adatainak ellenőrzése. Ezután mindenki részére ki kell tölteni egy baleseti kárbejelentő lapot. Amennyiben a balesetet nem mi okoztuk, ám gépkocsinkban komoly a kár, szállítót kell hívni. Az elfuvarozás költségeit utólag fizeti a biztosító.

  A kár bejelentése kötelező a biztosító felé, attól függetlenül, hogy ki okozta a balesetet!

  Ha a balesetet nem mi okoztunk, ám gépkocsink roncsolódott, fontos, hogy tegyük lehetővé a károkozó tulajdonos biztosítójának autónk állapotának felmérését.

 • maghatalmazás nem saját tulajdon esetén
 • meghatalmazás természetes személy esetén (.pdf letöltés)

  meghatalmazás társadalmi szervezet esetén (.pdf letöltés)

 • cégkivonat és aláírási címpéldány céges gépjármű esetén
 • Ezt az okiratot a cégbíróság állítja ki. A cégkivonat az az okmány, mely hitelesíti és tanúsítja a cégjegyzék valamennyi adatát. Az eredeti cégkivonatot természetesen helyettesítheti az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából letölthető és kinyomtatható verzió is, de az ilyen másolatok esetében is feltétlenül szükséges a közjegyzői hitelesítés.

  A cégkivonatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  - cég általános információi: cégjegyzékszám, cégnév, székhely, telephely, fióktelep, fő tevékenység, jegyzett tőke, adószám, státusz
  - bejegyzés dátuma
  - cégforma
  - rövidített cégnév (a bejegyzés dátumával)
  - létesítő okirat kelte módosításainak dátumai
  - jegyzett tőke megoszlása
  - képviselet módja
  - képviseletre jogosult személy (személyek) adatai
  - könyvvizsgáló(k) adatai
  - cég statisztikai számjele
  - cég pénzforgalmi jelzőszáma
  - tag(ok) adatai

  Aláírási címpéldány

  Ez az okmány tartalmazza a cég képviseletében aláírásra jogosult személyek, cégjegyzékre jogosultak aláírásának mintáját. Tartalmilag és formailag előre meghatározott okmány. Közjegyzői hitelesítés itt is feltétel. Elfogadható a számlavezető bank, illetőleg a Magyar Államkincstár által hitelesített aláírás bejelentő másolata is. Nagyon fontos azonban, hogy az aláírási címpéldány nem helyettesíthető aláírás-mintával! Az aláírás- minta csupán egy olyan irat, melyben az ügyvéd ellenjegyzésével tanúsítja a cégjegyzésre jogosultak névaláírását, tehát – igaz, hasonló okmány, mint az aláírási címpéldány, - de azt nem válthatja ki!

Mi történik a műszeres mérésen?

 • fékpadon ellenőrizzük a fék állapotát
 • rázópadon ellenőrizzük a lengéscsillapítók állapotát
 • A futómű a gépjármű egyik legfontosabb és legalapvetőbb része, így annak rendszeres karbantartása kiemelten javallott. Az autó futóművének igen komoly igénybevételt kell elviselnie a mindennapokban, hiszen a fokozattan kátyús útfelületeken való kénytelen-kelletlen közlekedés mellett előfordulhatnak „patkázások”, s gyakori probléma a gépjárművek túlterhelése is. Ezen faktorok összessége eredményezi, hogy a futómű idővel elállítódik.

  A rosszul beállított, vagy elállítódott futóművel való közlekedés komoly veszélyforrás lehet, elsősorban azért, mert a kormányzás problematikussá válik. Emellett az autó üzemeltetésének költségeit is jelentősen növelheti a rosszul beállított futómű, hiszen magasabb lesz a fogyasztás, s bizonyos alkatrészek (de a gumiköpeny is) gyorsabban kopnak el.A futómű javítása és beállítása amellett, hogy kiemelt fontosságú feladat, igen összetett művelet is. A hiba pontos helyét fel kell térképezni, ehhez pedig elengedhetetlen a jármű vezetője valamennyi észrevételének meghallgatása. Az adott futóműhez tartozó javítási információk figyelembevétele úgyszintén lényeges.A futómű beállításakor ellenőrizzük az igénybevett alkatrészeket, majd –amennyiben mindent rendben találtunk – a kerekeket megfelelően visszaállítjuk a gyári értékekre.

  Mivel a modern gépjárművek futóműve elől-hátul külön állítható, a gumiköpenyek átlagosnál gyorsabb kopása igen sűrűn jelentkező probléma, hiszen a futómű elállítódására nagy az esély. A futómű-ellenőrzés azért is fontos feladat, mert közben megállapítható az alkatrészek (csapágyak, gömbfejek, szilentek) állapota, így amennyiben cserére van szükség, az még időben megoldható, így hosszú távon kiküszöbölhetőek a költségesebb javítások. Ezek után már elvégezhető a futómű-beállítás.

  Honnan veszem észre, hogy futómű-beállításra van szükség?

  - egyenes haladáskor oldalra húz az autó
  - kopogás, zörgés hallatszik
  - az átlagosnál erősebben kopik a gumi

 • kipufogóba helyezett érzékelővel ellenőrizzük a kipufogógáz összetételét
 • Mivel a magyar gépkocsiállomány jelentős része 7 és 13 év közötti, a környezetvédelmi szabályok betartása végett kiemelten fontos művelet a kipufogógáz összetételének vizsgálata. Ezt a műveletet egy úgynevezett kipufogógáz-elemző műszerrel végzik. Egy általános típus az alábbi komponensek mennyiségét méri:
  - CO (szén-monoxid)
  - HC (szén-hidrogén)
  - CO2 (szén-dioxid)
  - O2 (oxigén)

  Üzemmeleg motor esetében a szén-monoxid értéke 0,5-1,5%. Ennél némileg magasabb érték katalizátor-problémát jelezhet, azonban nagyobb eltérés esetében (6-8%) valószínűleg a befecskendező rendszerben érdemes keresni a hibát. Elégetlen szén-hidrogén kis mennyiségben mindig van a gázban (hibátlan, új motoroknál kb. 20-30 ppm). Magas szén-hidrogén kibocsátást okozhat gyújtás kimaradás; tömítéssel kapcsolatos hiba; túl szegény, vagy túl dús keverék; sport vezértengely; motorkopás. A szén-dioxid értéke akkor ideális, ha valamivel 15tf% fölött van. Ezen értéken belül az számít jónak, ha minél több található a kipufogógázban. Alacsony szén-dioxid-szint esetén tökéletlen az égés. Oxigén esetében néhány tized tf% még nem jelent problémát, ám jelentős mennyiségű O2 jelenléte rendszerint kipufogó-tömörzárási hibát, vagy keverékképzési problémát jelent. A nitrogén-oxid (NOx) szénhidrogénnel való vegyülése okozza a fotokémiai szmog kialakulását. Ezt az összetevőt általában nem mérik szerviz-körülmények között. A nitrogén-oxid-kibocsátás csökkentésére ma már különféle módszerek léteznek, így például a kipufogógáz egy részének égéstérbe való visszavezetése (EGR-szelepen keresztül), vagy a fojtószelep hirtelen visszazárásának megakadályozása (rendszerint csillapítótagon keresztül).

Mi történik a szemrevételezés során?

 • az ablaktörlő által fedett területen kavicsfelverődések, illetve bárhol bármilyen repedések hiányát ellenőrizzük
 • ellenőrizzük a tükrök épségét
 • ellenőrizzük a világítóberendezések működését, fizikai állapotát
 • ellenőrizzük a gumiabroncsok állapotát, a mintázat mélységét (minimum 1,6 mm)

Mit tehetek a sikeres műszaki vizsga érdekében?

 • foglaljon vizsgaidőpontot a +36 30 912 36 60 telefonszámon
 • ellenőrizze az abroncsok, tükrök, szélvédők és a világítóberendezések állapotát
 • az azonosításhoz szükséges dokumentumokat feltétlenül hozza magával